T.C.
YARGITAY
4. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/18928
Karar No: 2018/566
Karar Tarihi: 15.01.2018

YARALAMA SUÇU - DURUSMA GÜNÜNÜN SANIGA BILDIRILMESI IÇIN
ÇIKARILAN TEBLIGATIN BILA TEBLIG IADE EDILDIGI - SANIGIN
YOKLUGUNDA HÜKMÜN AÇIKLANMASINA KARAR VERILMESININ
SANIGIN SAVUNMA HAKKININ IHLALI NITELIGINDE OLDUGU -
HÜKMÜN BOZULMASI GEREGI
ÖZET: Denetim süresi içerisinde suç isleyen sanıgın, durusmadan haberdar edilmesinin saglanması
ve sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, durusma gününün sanıga bildirilmesi için çıkarılan
tebligatın bila teblig iade edildigi gözetilmeden, hükmün açıklanmasına karar verilmesi suretiyle
savunma hakkının kısıtlanması yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekir.
(5237 S. K. m. 86) (5271 S. K. m. 231)
 
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, basvurunun süresi ve kararın niteligi ile suç
tarihine göre dosya görüsüldü:
 
Temyiz isteginin reddi nedenleri bulunmadıgından isin esasına geçildi.
 
Vicdani kanının olustugu durusma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içerigine göre
yapılan incelemede, baskaca nedenler yerinde görülmemistir.
 
Ancak;
 
Denetim süresi içerisinde suç isleyen sanıgın, durusmadan haberdar edilmesinin saglanması ve
sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, durusma gününün sanıga bildirilmesi için çıkarılan
tebligatın bila teblig iade edildigi gözetilmeden, hükmün açıklanmasına karar verilmesi suretiyle
savunma hakkının kısıtlanması,
 
Kanuna aykırı ve sanık ...'un temyiz nedenleri yerinde görüldügünden teblignameye uygun olarak
HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi asamadan baslayarak sürdürülüp
sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 15.01.2018 tarihinde
oybirligi ile karar verildi.