Alacağın tahsili konusunda hukuki yardım ihtiyacı duyan şirket ve bireylerin uluslararası kanunlarla korunan alacakları da dahil olmak üzere her türlü alacaklarının, İcra ve İflas Hukuku gereği yasal takibini yapmak, ipotek almak  ve bu uğurda gerekli ve son derece detaylı olan hukuksal işlemleri, Özellikle haciz baskısını kullanarak yerine getirmek suretiyle, tahsilatını yaparak derhal şirket hesaplarına geçmesini sağlamak, kimi zaman oluşan tahsilat imkansızlığı halinde ise haciz belgesine bağlamak amacıyla hizmet vermekteyiz.

Ticari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ve bunun yanı sıra şirketlerin ekonomik zorluğa düşerek konkordato veya iflas gibi hukuksal müesseselere başvurmaları sık rastlanan hukuki konulardan biridir. Büromuz hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere hukuki destek verilmesi alanlarında aktif olarak faaliyet göstermektedir. İcra ve İflas Hukuku ile ilgili olarak büromuz tarafından sunulan hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

  • Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi
  • Haciz işlemleri
  • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi
  • İflas hukuku işlemleri
  • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi
  • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
  • Yedieminliği suistimal davalarının açılması
  • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
  • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi

Avukatlarımız şirketlere borçlarının, finansman ve işletme modellerinin yeniden yapılandırılması konularında hizmet sundukları gibi, yersiz olarak uygulamaya çalışılan iflas erteleme işlemlerine karşı da alacaklılar yönünden hukuki yolların kullanımı konularında temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

"Gök Girsin, Kızıl Çıksın"