İDARE HUKUKU:

   İdare Hukuku, idarenin faaliyet ve örgütlenmesini kurallara tabi kılan ve böylece bireyin hak ve hürriyetleri ile İdarenin güç ve imtiyazı arasındaki dengeyi gözeten bir hukuk dalıdır. O halde devletin ve bağlı olduğu otoritenin gerçekleştireceği işlem ve eylemler bireyi çoğu zaman yakından ilgilendirecektir.

   Bu bağlamda Hukuk Büromuz, idari işlemlerin hukuka aykırı olması durumunda ilgili hukuki prosedürün işletilmesi ile idare ve idari yargılama hukuku kapsamına giren her türlü konuda, hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup, belli başlı hizmetlerimiz aşağıda sıralanmaktadır:

·    Kamulaştırmada bedel tespiti ve iptal davaları,

·    İdari otoritelerce verilen karar ve cezalara karşı yapılacak üst merci itirazları ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü

·    Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi

·    İdarenin düzenleyici işlemlerinin (yönetmelik, tebliğ, imar planı, vs.) iptali davaları

·    Rekabet, vergi konularında idari yaptırımlara karşı yerel ve bölgesel idare ve vergi mahkemelerinde dava açılması,

·    Kamu ihaleleri ile ilgili çıkabilecek ihtilaflarda danışmanlık hizmetinin verilmesi ve uyuşmazlığın Mahkeme önüne taşınması halinde dava vekilliği ve davanın takibi.

"Gök Girsin, Kızıl Çıksın"