• image
  • image
Doğru İletişim
Doğru İletişim

Düzenli Takip
Düzenli Takip

Olumlu Sonuç
Olumlu Sonuç

Çalışma Alanlarımız
Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Hangi eylem ve davranışların suç olarak kabul edildiği, suç sayılan eylemler işlendiğinde, verilecek cezaları belirleyen hukuk kurallarının tümü ceza hukuku kapsamında incelenir.

İcra- İflas Hukuku

İcra iflas hukuku da yargılama hukuku ile yakından ilgili bir hukuk dalıdır. Burada borçlunun borcunu ödememesi halinde alacağın ondan ne şekilde tahsil edeceği gösterilmektedir. Borçlu aleyhine yapılan takip icra takibi olabileceği gibi koşulları mevcut ise iflas yoluyla da takip olabilir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret hukuku bir ticari işletmeyi ilgilendiren iş­lemleri, fiilleri konu alır ve ticari işletme, şirket­ler hukuku, deniz ticareti, kıymetli evrak ve si­gorta olmak üzere beş bölümden oluşur. Ticari işletme hukukunda, ticari iş, ticari işletme, tacir kavramları yanında, ticari örf âdet ele alınır.

İş Hukuku

İş Hukuku, işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır. İş Hukuku yalnız hizmet akdinden doğan ve bağımlı (tabi) hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkilerini konu alır. Bu kapsamda doğan uyuşmazlıklar İş Mahkemesinin görev alanına girmektedir.

İdare Hukuku

Kamu yönetimini, kamu kuruluşlarının işleyişlerini ve kişilerle olan ilişkilerini konu alan hukuk dalı. İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlar.

Miras Hukuku

Miras hukuku, murisin para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının yani malvarlığının mukadderatını düzenleyen, bir kişinin ölümü veya gaipliği ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan hukuk kurallarından ibarettir.

HAKKIMIZDA

               Ay-Yıldız Hukuk Bürosu, Av. Mevlüt ELMALI ve Av. Kerem USTAOĞLU tarafından 2014 yılında kurulmuştur. Kayseri merkezli olmak üzere birçok farklı şehirde faaliyet gösterirken, İstanbul ve Ankara gibi Türkiye’nin önemli merkezlerindeki bürolarla işbirliği yapmaktadır.

                Kurulduğumuz günden beri şeffaflığı, dürüstlüğü ve hukukun üstünlüğünü prensip edinmiş dinamik kadromuzla, kişi ve kuruluşların hakkını arama yolundaki faaliyetlerimize kararlılıkla devam etmekteyiz. Günümüz dünyasında hızla gelişen hukuk kurallarını yakından takip eden ekibimiz,  pratik çözümlerle ülkesine ve müvekkillerine başarılı bir şekilde hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

                Müvekkillerimize, Ceza Hukuku, İcra İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku başta olmak üzere birçok hukuki alanda hizmet vermekteyiz.  Müvekkillerimizle yapılan görüşmelerde doğru iletişime büyük önem veriyoruz. Bu sebeple hukukun farklı alanlarında yoğunlaşan kurumsal bir yapıyla hareket ediyoruz.   

TBB. AVUKATLIK MESLEK KURALLARI

        I. Genel Kurallar
1. Türk avukatları, baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin bağımsızlığı gereğine inanmışlar ve bu konuda kendilerine gerek kişi, gerek kuruluş olarak düşen görevleri başarma kararına varmışlardır.
2. Mesleki çalışmasında avukat, bağımsızlığını korur; bu bağımsızlığı zedeleyecek iş kabulünden kaçınır.
3. Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür.
4. Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat, özel yaşantısında da buna özenmekle yükümlüdür.
5. Avukat, yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında avukat, hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınmalıdır.
6. Avukat, iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgilidir. Taraflar arasında anlaşmazlığın doğurduğu düşmanlıkların dışında kalmalıdır.
7. Avukat, salt ün kazandırmaya yönelen her türlü gereksiz davranıştan titizlikle kaçınmalıdır.

Güncel Yazılar
"Gök Girsin, Kızıl Çıksın"